ZREALIZOWANE PRACE HYDRAULICZNE

Konserwacja rozdzielaczy centralnego ogrzewania
W ramach prac zleconych wykonano regulację instalacji centralnego ogrzewania....

Continue reading →

Konserwacja rozdzielaczy centralnego ogrzewania
W ramach prac zleconych przez zarządce nieruchomości wykonano konserwację rozdzielaczy na instalacji centralnego ogrzewania....

Continue reading →

Wymiana zaworów równoważących
W ramach prac zleconych przez zarządce nieruchomości wykonano wymianę zaworów równoważacych na instalacji ciepłej wody użytkowej....

Continue reading →